DE Waardepunten voor voedselbanken
Landelijke inzameling 2015

                
      

   

                 

De landelijke inzameling 2015 afgerond.

107.500 Pakken koffie voor de voedselbanken

Zie verder onder Nieuws

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook in 2015 een Lions Douwe Egberts Waardepuntenactie !

Ook dit jaar zal in de maand december Lionsclub Voorburg weer een
inzamelingsactie van Douwe Egberts Waardepunten coördineren
met als doel pakken koffie voor voedselbanken.
Clubs die willen meedoen kunnen zich aanmelden bij Jaap Stelling, jadistel@planet.nl
Inmiddels hebben wij op dit bericht nu al veel positieve reacties ontvangen
van Clubs die weer willen meedoen.


Douwe Egberts Waardepuntenactie 2014
DE KOFFIE IS LANDELIJk IN DANK ONTVANGEN !
Enkele voorbeelden van voedselbanken
waar de 120.000 pakken inmiddels
terecht zijn gekomen


Douwe Egberts Waardepuntenactie 2014 groot succes.
120.000 pakken koffie voor de voedselbanken. !

Op zaterdag 24 januari 2015 zijn in Stompwijk door Bas Kreijger, vicepresident van de coördinerende Lionsclub Voorburg, de 59.049.240 door 'Lions Nederland' ingezamelde D.E. waardepunten overhandigd aan Norbert Cappetti, van Douwe Egberts.
Omdat 1 punt een waarde heeft van 0,5 cent werd dus ruim € 295.000 'overhandigd'.

Uitgaande van het aantal ingezamelde punten en de huidige prijs van koffie hadden we recht op: 98.662 pakken koffie. Douwe Egberts heeft echter genereus het aantal met ruim 20% verhoogd, waardoor de totaalopbrengst 120.000 pakken koffie werd !

Een cheque ter waarde van die 120.000 pakken koffie werd overhandigd aan DG Ina Winters, die Lions Nederland vertegenwoordigde. Ina op haar beurt overhandigde die 120.000 pakken koffie symbolisch aan Jaap Sala van Voedselbanken Nederland.
Douwe Egberts laat de pakken koffie in de laatste week van februari bezorgen bij de aangewezen voedselbanken.

Alle deelnemende clubs bedankt voor jullie inzet. We hebben er samen iets heel moois van gemaakt, conform het 'Jaarthema 2014-2015':
SAMEN LIONS, VOOR IEDEREEN LIONS
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
. Hosting WebReus ...... Eerste design gesponsord door: Karen Visbeen Webdesign Webmaster J L van Os